HESCOM

 • Connection Type
 • LT2a
 • LT1
 • LT3
 • LT2b
 • LT5
 • LT4
 • LT7
 • LT6
 • Division
 • Ghataprabha
 • Karwar Division
 • Bijapur
 • HAVERI
 • Indi
 • Chikkodi
 • Jamakandi
 • Mudhol
 • Ranebennur
 • Hubli Urban division
 • Dharwad Rural Division
 • Bailahongal
 • RSD-1, Belgaum
 • Basavana Bagewadi
 • Sirsi Division
 • Athani
 • Gadag Division
 • CSD Belgaum
 • Raiabag
 • Hubli Rural division
 • Dharwad Urban Division
 • Bagalakot
 • Sub-Division